Human Robot Interaction

A Canadian rock band in Vancouver.

HRI

Members:

Shirley (Xuehan) Liu: vocal
Xuhong Liu: keyboard
Vickie (Mengxin) Ma: drums
Lethic (Lingkang) Zhang: guitar, vocal
inspiRED: robot